Ubuntu Server Üzerine Nginx, Php-Fpm ve MariaDB Kurulumu [2018]

(Kurulum adımlarına geçmeden önce Ubuntu Server sürümümüzün 18.04 olduğunu belirtelim.)

Nginx Kurulumu

sudo apt install nginx komutunu vermemiz nginx’in en son kararlı sürümünü kurmamız için yeterli olacaktır. Kurulumun akabinde nginx web sunucumuzu çalışır hale getirmek için service nginx start komutunu giriyoruz. Tarayıcımızın adres çubuğuna localhost yazdığımızda aşağıdaki sayfayla karşılaşıyorsak nginx’i sorunsuz şekilde kurduk demektir.

Php-Fpm Kurulumu

Ubuntu, 18.04 sürümünde Php 7.2 sürümünü kullanmaya başladı. Php-Fpm kurulumu için komutumuz:

sudo apt install php-fpm

Web sunucumuz üzerinde php dosyalarını çalıştırmak için ufak bir konfigürasyona ihtiyacımız var.

Öncelikle sudo nano /etc/nginx/sites-available/default komutuyla konfigürasyon dosyamızı açıyoruz ve aşağıdaki satırları dosyanın içerisine yapıştırıp F3 tuşu ile kaydediyoruz.

server {
listen 80;
listen [::]:80;
server_name SERVER_IP'NIZI_GIRIN;
root /var/www/html;
index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

location / {
try_files $uri $uri/ =404;
}

error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;

location = /50x.html {
root /usr/share/nginx/html;
}

location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
include snippets/fastcgi-php.conf;
}

location ~ /\.ht {
deny all;
}

Bu ayar sayesinde nginx’in php betiklerini ve dosyalarını Php-Fpm’e iletmesini sağladık. Artık sunucumuz üzerinde php dosyalarını ve betiklerini rahatlıkla çalıştırabiliriz.

MariaDB Kurulumu

Ubuntu’nun son sürümünde MariaDB’nin 10.1.29 sürümü sunulmaktadır. MariaDB client ve server paketlerinin yanısıra “php-mysql” paketini de kurmamız gerekmektedir. Kurulum için aşağıdaki komutu veriyoruz:

sudo apt install mariadb-server mariadb-client php-mysql

Kurulum tamamlandıktan sonra gerekli ayarları yapmak için:

sudo mysql_secure_installationkomutuyla mysql güvenli kurulum betiğini çalıştırıyoruz.

Daha önce bir MariaDB kurulumu yapmadığımız için root parolası bulunmamakta. Bundan dolayı karşımıza gelen ekranda “Enter” tuşuna basmamız yeterli. Ancak daha önce tanımlanmış bir MariaDB root kullanıcısı mevcutsa, bu kullanıcıya ait parolayı girmemiz gerekmekte.

Bu adımda script bizden root parolasını belirlemenizi isteyecektir. “Y” yani “Evet” dedikten sonra parolamızı onaylayarak bir sonraki adıma geçiyoruz.

Bu adımda default olarak gelen kullanıcının silinmesi için onay isteniyor, “Evet deyip devam edelim:

root kullanıcısının yalnızca localhost üzerinden bağlanmasını sağlamak yani uzaktan bağlantıyı engellemek için bu adımda da “Evet” diyerek bir sonraki adıma geçiyoruz:

Test veritabanının kaldırılması için tekrar “Evet” diyerek onay veriyoruz:

Yapılan tüm değişikliklerin kaydedilmesi için onay istenecek. Yine “Evet” diyoruz:

Böylelikle MariaDB’yi başarıyla kurmuş olduk.

Bir başka yazıda görüşmek üzere, hoşçakalın.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir